"Grande Fratello Vip 6", festa venezuelana per i Vipponi