Francia, nuove proteste dei gilet gialli: polizia usa i lacrimogeni