Da Marianne Faithfull ad Anita Pallenberg: groupie prima e dopo